هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک – مراسم هفتگی ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک – هیئت فدائیان حسین (ع) دل فلک ابری تره یا من خودتو یک لحظه بزار

ادامه مطلب

هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک – مراسم هفتگی ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

هیئت فدائیان حسین (ع) هیئت فدائیان حسین (ع) روضه خوانی مراسم هفتگی (محمد غلامی) هستم ارباب مست تو نوکر دربست

ادامه مطلب

فاطمیه ۹۴هیئت فدائیان حسین قرچک – شب سوم ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

هیئت فدائیان حسین (ع) فاطمیه – هیئت فدائیان حسین (ع) مراسم فاطمیه – روضه شب سوم فاطمیه ۹۴ (شامدی) این

ادامه مطلب

فاطمیه ۹۴ هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک – شب دوم ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

هیئت فدائیان حسین (ع) فاطمیه – هیئت فدائیان حسین (ع) یادمه اون ساعت نمونده بود طاقت . . . (غلامی)

ادامه مطلب

فاطمیه ۹۴ هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک – شب اول ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

هیئت فدائیان حسین (ع) فاطمیه – هیئت فدائیان حسین (ع) روضه شب اول فاطمیه ۹۴ ( غلامی ) بارونیتم از

ادامه مطلب
RSS20
Follow by Email3
Google+20
https://fadayanehosein.ir/1395/01
telegram