هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک – مراسم هفتگی ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

هیئت فدائیان حسین (ع) هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک روضه خوانی مراسم هفتگی (غلامی) حرم و میبینم و میشینه بازم رو لبم همین نوا (غلامی) صدیقه ریحانه ام ابیها (س) جانم به همسر مولا (غلامی) بوده ام پای به زنجیره اباعبدالله یاحسین (ع) …(غلامی) اگر تو دست گیر عالمی چه

ادامه مطلب

هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک – مراسم هفتگی ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

هیئت فدائیان حسین (ع) هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک روضه خوانی مراسم هفتگی (غلامی) شده این دل بی قرارم سنا خوان موسی ابن جعفر(ع) (غلامی) آقایی کن امشب را برای ما رویایی کن (غلامی) منم و نام ابوالفضل(ع)مستی و جام ابوالفضل(ع) (شامدی) اون منم اگه آقا جون تو عاشقات یه

ادامه مطلب

هیئت فدائیان حسین (ع) – مراسم هفتگی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

فدائیان حسین (ع) قرچک هیئت فدائیان حسین (ع) قرچک روضه خوانی مراسم هفتگی (محمد غلامی) تو توبستری دلگیرم ، شب های آخری دلسیرم (غلامی) کریم کاری به جز جود و کرم نداره آقام تو مدینست (غلامی) دلم بدجوری بی تاب و پریشانه دل از دوری کربلا هراسانه (شامدی) عمری از

ادامه مطلب